o nas  ::  kontakt

 

Strona główna
Premiery
Zapowiedzi
Recenzje
Zwiastuny
Repertuar Kin
Imprezy
Kino Niezależne
Film Polski
Katalog Filmów

Strefa DVD
Program TV

Książki
Przegląd Prasy
 

 

51. Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich w Koninie

Konin, 9 - 12 czerwca 2005

TERMIN I MIEJSCE:
9 - 12 czerwca 2005 roku, godzina 10.00 - Klub "Energetyk", ul. Przemysłowa 3D tel. (063) 243 77 17 (od dnia rozpoczęcia Konkursu)
I WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału w Konkursie można zgłosić filmy o dowolnej tematyce, zrealizowane w dowolnej technice, zarejestrowane na nośniku magnetycznym w systemie VHS i SVHS. Istnieje możliwość emisji filmu w systemie MiniDV, DV lub DVD.
Dźwięk do filmu powinien być zapisany na ścieżce audiodubingowej (mono). W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się możliwość zapisu w wersji stereofonicznej (HiFi stereo) lub kompilacji ścieżki HiFi i audiodubingowej, ale wówczas autor powinien zaznaczyć ten fakt w karcie zgłoszenia filmu.
Każdy zgłoszony film podlega wstępnej ocenie KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ, która dokona oceny filmów i kwalifikacji do OKFA 2005 w dniach 31 maja - 1 czerwca.
Filmy zakwalifikowane do projekcji konkursowych oceniane będą przez JURY KONKURSU.
Werdykty KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ i JURY są ostateczne i niepodważalne. Organizatorzy nie przesyłają autorom informacji o werdykcie Komisji Kwalifikacyjnej. Protokół Komisji - od 2 czerwca na www.ckis.konin.pl, www.okfa.konin.lm.pl i telefonicznie: 063 243 63 50 lub 0605 393 884
Czas projekcji filmów zgłoszonych do Konkursu nie może przekroczyć 30 min., chyba, że film wykazuje wybitne walory artystyczne.
Do OKFA nie zostaną dopuszczone filmy:
zrealizowane przez zawodowych twórców
studentów szkół filmowych powyżej II roku nauki
członków Komisji Kwalifikacyjnej
członków Jury lub przy ich współudziale
filmy zrealizowane w celach komercyjnych
filmy, które brały udział w pokazach konkursowych poprzednich OKFA
etiudy realizowane przez studentów szkół filmowych na zaliczenie zajęć.
Każdy zgłoszony film powinien być nagrany na osobnej kasecie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania filmów biorących udział w pokazach konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji Konkursu.
KARTĘ FILMU, KARTĘ UCZESTNICTWA oraz zgłoszone filmy należy dostarczyć do 25 maja 2005 roku na adres: Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin. Uczestnictwo powinno by potwierdzone do 2 czerwca, w przeciwnym razie nie rezerwujemy noclegu.
Karty zgłoszenia nie podpisane przez autora i producenta (z wyjątkiem kart przesłanych drogą elektroniczną) oraz kasety bez kart zgłoszenia filmu i nieopisane nie będą przyjmowane do Konkursu.
Autor zgłaszając film do udziału w Konkursie wyraża jednocześnie zgodę na jego emisję i reemisję w stacjach telewizyjnych oraz w sieci Internet w ramach prowadzonej promocji Konkursu. Prawa autorskie filmu zgłaszanego nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie prezentujące sytuację prawną filmu.
Podpisując kartę zgłoszenia uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do celów statutowych CKiS oraz promowania OKFA (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 133, poz. 833).
Kasety powinny być zaopatrzone w adres osoby lub instytucji, na który należy je odesłać.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie filmów powstałe z przyczyn od nich niezależnych.
II NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1. JURY przyzna nagrody regulaminowe indywidualne i zespołowe: GRAND PRIX (o wartości 3.500 zł) za najlepszy film Konkursu, I Nagrodę, II Nagrodę, III Nagrodę oraz Nagrodę za najlepszy debiut. Ponadto Jury przyzna nagrody specjalne i wyróżnienia w kategoriach:
film dokumentalny
film fabularny
film animowany
JURY ma prawo dokonania innego podziału nagród lub ich nieprzyznania. Łączna wartość nagród rzeczowych i finansowych ok. 25.000 zł
Nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez sponsorów otrzymają autorzy filmów obecni na Konkursie, nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe. Zostanie im przesłany dyplom oraz tekst werdyktu. W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę reprezentującą go. Informacja na piśmie, podobnie jak i zgłoszenie uczestnictwa autora, powinny znaleźć się u organizatora najpóźniej na tydzień przed Konkursem. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu organizator uzna go za nieobecnego.

UWAGI ORGANIZACYJNE:
Funkcję Dyrektora Konkursu pełni Jadwiga Kujawińska mająca głos decydujący w sprawach spornych nieobjętych regulaminem lub wymagających dodatkowej interpretacji. Telefony: (063)243 13 17, 0603 13 82 39.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU NA 51.OKFA

KOSZT AKREDYTACJI
- dla członków Federacji Nieza-leżnych Twórców Filmowych (opłacone składki) - 60 zł
- dla jednej osoby z ekipy zakwalifikowanego filmu (jeśli nie jest członkiem FNTF) - 100 zł
- dla pozostałych uczestników OKFA - koszt pokrywający wyżywienie (Klub "Energetyk"), noclegi oraz udział w imprezach towarzyszących - rejs stateczkiem po jeziorach konińskich i uroczysta kolacja podczas Wieczoru Galowego - 200 zł

Akredytację można wpłacić na konto Centrum Kultury i Sztuki :
WBK O/Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 (w takim przypadku należy przywieźć ze sobą ksero dowodu wpłaty), lub w Biurze Organizacyjnym w dniu przyjazdu na OKFA.

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w hotelach o wyższym standardzie, gdzie koszt jednego noclegu wynosi:
Hotel "Central"

Poniedziałek - piątek (ze śniadaniem)
- pokój 1-osobowy -170 zł
- pokój 2-osobowy -200 zł
Weekend (ze śniadaniem)
- pokój 1-osobowy -130 zł
- pokój 2-osobowy -160 zł

Hotel "Konin"

Poniedziałek - piątek
pokoje większe:
- 1-osobowy (ze śniadaniem) -130 zł
- 2-osobowy (ze śniadaniem) -160 zł

pokoje mniejsze:
- 1-osobowy (ze śniadaniem) -123 zł
- 1-osobowy -105 zł
- 2-osobowy (ze śniadaniem) -151 zł
- 2-osobowy -115 zł
Weekend
pokoje większe:
- 1-osobowy (ze śniadaniem) -110 zł
- 2-osobowy (ze śniadaniem) -135 zł

pokoje mniejsze:
- 1-osobowy (ze śniadaniem) -108 zł
- 1-osobowy -90 zł
- 2-osobowy (ze śniadaniem) -131 zł
- 2-osobowy -95 zł

Osoby, które korzystać będą z hoteli o wyższym standardzie za pobyt w hotelu płacić będą same, zaś w ramach akredytacji opłacać będą wyłącznie wyżywienie.


PATRONAT HONOROWY:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

PATRONAT ARTYSTYCZNY:
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi,

ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Federacja Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce,

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Miejski w Koninie, Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych AS PAK sp. z o. o., Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Informacji dotyczących Konkursu udziela:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
tel. (063) 243 63 50 ,243 63 51 lub 0605 393 884
ckis@konin.lm.pl,okfa@konin.lm.pl


 

MEWA
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Strona główna • Premiery • Zapowiedzi • Recenzje • Zwiastuny • Repertuar Kin • Imprezy • Kino Niezależne • Film Polski • Katalog Filmów   KINO DOMOWE  Strefa DVD • Program TV 
CZYTELNIA
Książki • Przegląd Prasy 
 O SERWISIE • KONTAKT • REKLAMA • Nota prawna • Agencja ACORDEON

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyring © 2001,2002,2003 eFILM MEDIARTE

Strona główna • Premiery • Zapowiedzi • Recenzje • Zwiastuny • Repertuar Kin • Imprezy • Kino Niezależne • Film Polski • Katalog Filmów  Strefa DVD • Program TV  Książki • Przegląd Prasy 
 O SERWISIE • KONTAKT • REKLAMA • Nota prawna • Agencja ACORDEON

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyring © ACORDEON Agencja Artystyczna